logo

Realizacje

Firma wykonała kilkadziesiąt projektów w zakresie instalacji i sieci sanitarnych. Oto niektóre z nich:
 • Instalacja wod-kan, wentylacja i klimatyzacja dla budynku hali produkcyjno – magazynowej w m. Lgota Dolna, pow. Kluczbork.
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ccw dla budynku handlowo – usługowego w Wieluniu (budynek wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków).
 • Instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia gazowa dla Zespołu Szkół w Łajskach.
 • Instalacja wod-kan, instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna naw-wyw z rekuperacją, technologia kotłowni dla budynku socjalno – biurowego w m. Radomina, pow. Wieluński.
 • Instalacja wod – kan dla budynku Przedszkola Publicznego w Opatówku.
 • Wewnętrzna instalacja wod-kan, instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna dla budynku produkcyjno – magazynowego zakładu LESAFFRE POLSKA S.A. w Wołczynie
 • Remont wentylacji mechanicznej dla hal produkcyjnych nr 4, 6 i 14 Zakładu Produkcji Świec KORONA S.A. w Wieluniu.
 • Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa, technologia węzła cieplnego dla budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Mińsku Mazowieckim.
 • Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod – kan dla budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Mrokowie.
 • Instalacja wod – kan, instalacja centralnego ogrzewania, przebudowa technologii kotłowni dla Sali Sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gromadzicach.
 • Wewnętrzna instalacja wod kan i cw dla budynku Przedszkola nr 8 w Skierniewicach.
 • Instalacja wod – kan i cwu, instalacja centralnego ogrzewania, kanalizacja deszczowa, wentylacja mechaniczna, technologia węzła cieplnego, przyłącza cieplne i wod – kan dla budynku Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, dydaktyczno – rehabilitacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nysie.
 • Instalacja wod – kan i cwu, instalacja centralnego ogrzewania, kanalizacja deszczowa, wentylacja mechaniczna, technologia kotłowni gazowej, przyłącza wod – kan dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miasteczku Śląskim.
 PRO-SANIT Usługi Projektowe
 ul. Św. Barbary 26
 98-300 Wieluń
  510 314 854
 pro.sanit@wp.pl